This site uses cookies. Click here for more information.
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *

Handelsbetingelser

PRISLISTE

Fragtfri minimumlevering € 3500. Ved små bestilling og mesteparten kommer lite fraktkostnar.

Thuja beregnes ektra fragt og emballage. Leverans skje under DDU betingelser.

 

PRISER i Danske kroner er kun til orientering, men salg faktureres kun i Euro.

Prisene gjelder minimum 10 av en sort, under dette tall 10% tillegg. Bestillinger under 5 st får en tillegg på 25%, dette gjelder ikke solitærplanter fra 125 cm og potterstørrelser fra og med C7.5 liter. Prislisten gjelder til 1 desember d.å. Etter dette tidspunkt kan der bli prisendring. Merket * = prisen gjelder hele pallkarmer. I mindre antall 25% tillegg. Leveringen på CC vogn tilkommer en tilleg av 10 %

Hekkplanter kjølelagres alltid då.

 

UDBUD på priser og behov er alltid uten førpliktelse.

 

AFBESTILLING Ved afbestilling av ordren inden den 1.januar fakturerer vi 25% av salgsprisen og ved afbestilling efter 1.januar 35%. Efter den 1e marts er det ikke mulig at avbestille ordren.

 

LEVERINGSTID avtales med kunden, men hvis været ikke tillater levering

etter avtale gir dette ingen grunn til erstatning eller avbestilling.

 

MESSEPRISER gjelder kun til en uke etter messen. Fra kjøp på messen

kan det bli en del utsolgt, dette blir notert på orderbekreftelse som – (minus).

Messeprisene gjelder kun ved vårleveranser. Palmetre, Oliver og andre planter med

sterk tillknytning til potteplanter måles fra topp til bunn (inkl potte).

Alle planter som er merket kp levereres med klump selv om de står i potter på messen.

Dette gjelder også barrotsplanter. I katalogen er notert leveringsformen til alle planter.

 

KØLELAGRING koster 15%. Kunden skal angi selv hvilken sorter

som skal kølelagres. Bestilling etter 10 desember kan ikke kjølelagres og etiketter kan ikke bli påsatt.

 

ETIKETTER trykkes for € 0,25. Påsetting av etiketter € 0,25 (trykkes kun i Des-Jan).

Der planter ankommer fra dyrker til samlelager i hele pallkarmer

vil etikettene ligge på toppen i pallkarmen. I praksis bli omtrent 75% påsatt.

Etikettene har påsatt priser eller strekkode etter ønske. Deres utpriser eller priskoder skal vi ha senest 1 desember. Fargebilder tilbys i A4 til € 8,50 og A5 til € 8,00. ( kun i des. og jan.)

 

REKLAMERING kun skriftlig innen 2 uker fra mottakelse. Vekstgartanti gi vi ikke.

Hvis en størrelse mindre er leverert en fakturert, erstattes kun differanse og ikke extra kostnader fra kunden. Reklamasjon av sykdommer kun skriftlig innen 2 uker fra mottakelse. Kun plantenes inkjøpspris erstattes og ikke tilleggs kostnader. Transportskader skal melde oss umiddelbart og skrevetCMR (fraktbrev) ved ankomst. Reklamasjon på fraktskade eller mangel av varer er ikke mulig hvis dere har kvittert fraktbrev (CMR) uten anmerkning. Dersom disse vilkår er i strid med kjøperens vilkår, gjelder utelukkende selgerens vilkår. Tvister behandles kun av Hollansk domstol.

 

PLANTESORTER eller mål som er utsolgt leveres lignende sort/mål i stedet dersom dette ikke er skriftlig frabedt. Tidig bestilling er best. Planter med klump eller barrot kan pottes. (pris på forespørsel). Dersom det ønskes andre sorter enn de som er nevnt i prislisten, så kan de aller fleste sorter/størrelser skaffes. Ved store antall kan der gis spesialpriser. Be om tilbud. Hovedordre levereres innen 1. mai.

 

BETALING Pr 30 dager. Ved betalningsforsinkelse forlanges 1% rente pr måned og alle

inkassokostnader kommer for kundens regning. Plantene er selgerens eiendom til faktura er betalt.

                      

 

Trykfejl forbeholde