This site uses cookies. Click here for more information.
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *

Handelsbetingelser

PRISLISTE

Frakttillegg nord for Trondheim. Det tas forbehold om frakttillegg når kundens adresse gir ekstra store fraktonkostning. Ved orderbekreftelse gis beskjed om frakttilleggets størrelse.

Fraktfri minimumlevering  € 5000 (NOK 52500). Ved små bestilling og  mesteparten Thuja beregnes ektra frakt og emballasje. Leverans skje under DDU betingelser.

Ved leveranser under 5000 Euro tillkommer 250 Euro fortollingskostnader og documentkostnader. Med leveranser på CC vogn tilkommer en tilleg av 10%

 

PRISENE i Norske kroner er kun til orientering, men salg faktureres kun i Euro.

Prisene gjelder minimum 10 av en sort, under dette tall  10% tillegg. Bestillinger under 5 st får en tillegg på 25%, dette gjelder ikke solitærplanter fra 125 cm og potterstørrelser fra og med C7.5 liter. Prislisten gjelder til 1 desember d.å. Etter dette tidspunkt kan der bli prisendring.

Merket * = prisen gjelder hele pallkarmer.  I mindre antall  25% tillegg.

Hekkplanter kjølelagres alltid då.

Nye importregler som medfører ekstra kostnader for selgeren medføre et tillegg i prisen.

Det er mulig å avbestille planter, men da kreves 25 % av verdien av det som

abestilles før 31.12 og 35 % ved avbestilling etter 01.01. Det tillates ikke avbestilling etter 1e mars.

 

TILBUD på priser og behov er alltid uten førpliktelse.

 

LEVERANSETID avtales med kunden, men hvis været ikke tillater levering etter avtale gir dette ingen grunn til erstatning eller avbestilling.

 

Forandring gjelder frem til 1 nov. Dersom ønsket leverandør er utsolgt vil bestilte planter bli levert fra annen produsent som kan ha høyere pris. De som besøker messen vil få reservert sine bestillinger først. Messetilbudene gjelder kun i messeperioden. Fra kjøp på messen kan det bli en del utsolgt, dette blir notert på orderbekreftelse som – (minus).

Messeprisene gjelder kun ved vårleveranser.  Palmetre, Oliver og andre planter med

sterk tillknytning til potteplanter måles fra topp til bunn (inkl potte).

Alle planter som er merket kp levereres med klump selv om de står i potter på messen.

Dette gjelder også barrotsplanter.  I katalogen er notert leveringsformen til alle planter.

 

KJØLELAGRING koster 15%. Kunden skal angi selv hvilken sorter som skal kjølelagres.
Bestilling etter 10 desember kan ikke kjølelagres og etiketter kan ikke bli påsatt.

 

ETIKETTER trykkes for € 0,25. Påsetting av etiketter € 0,25 (trykkes kun i Des-Jan).

Der planter ankommer fra dyrker til samlelager i hele pallkarmer

vil etikettene ligge på toppen i pallkarmen. I praksis bli omtrent 85% påsatt.

Etikettene har påsatt priser eller strekkode etter ønske. Deres utpriser eller priskoder skal vi ha senest 1 desember. Fargebilder tilbys i A4 til € 7,50 og A5 til € 7,00. ( kun i des. og jan.)

 

REKLAMASJON kun skriftlig innen 2 uker fra mottakelse. Vekstgartanti gi vi ikke.

Hvis en størrelse mindre er leverert en fakturert, erstattes kun differanse og ikke extra kostnader fra kunden. Reklamasjon av sykdommer kun skriftlig innen 2 uker fra mottakelse. Kun plantenes inkjøpspris erstattes og ikke tilleggs kostnader. Transportskader skal melde oss umiddelbart og skrevet på CMR(fraktbrev) ved ankomst. Reklamasjon på fraktskade eller mangel av varer er ikke mulig hvis dere har kvittert fraktbrev (CMR) uten anmerkning. Reklamasjonsfrist på kvalitet er

2 uker etter mottak. Frostskader på vårleveranser har en reklamasjonsfrist på 5 uker fra mottak. Det godtas ingen reklamasjon etter disse tidspunkt.

 

Dersom disse vilkår er i strid med kjøperens vilkår, gjelder utelukkende selgerens vilkår. Tvister behandles kun av Hollansk domstol.

 

PHYTOPHTHORA RAMORUM. Ved påvising av Phytophthora ramorum erstattas kun denne sorter. Kun inkøpspris erstattes og ikke tillegskostnader.

 

PLANTESORTER eller størrelser som er utsolgt leveres lignende sort/størrelse i stedet dersom dette ikke er skriftlig frabedt. Tidig bestilling er best. Planter med klump eller barrot kan pottes. (pris på forespørsel). Dersom det ønskes andre sorter enn de som er nevnt i prislisten, så kan de aller fleste sorter/størrelser skaffes. Ved store antall kan der gis spesialpriser. Be om tilbud. Hovedordre levereres innen 1. mai.

 

BETALING  Pr 30 dager. Ved betalningsforsinkelse forlanges 1% rente pr måned og alle inkassokostnader kommer for kundens regning. Plantene er selgerens eiendom til faktura er betalt.

 

Vilkår Inneplanter 

Alle priser er daglige priser eks. Aalsmeer og ekskl. frakt, fortolling og emballasje.

Bestillinger måndag til klokka 12 og tirsdag til klokka 12 lastes dagen etter.

Fraktpriser gjelder via Alex Andersen tabell (nedenfor).

Betalingen er netto innen 14 dager.

Papirkostnader er € 75 per bestilling + malt € 4,65 per CC + drivstofftillegg 13 %.

CC-vognene må byttes umiddelbart ved levering 1 til 1.

Klistremerker (strekkoder) + € 0,15.

Minimum at bestille er 2 CC.

 

                   

 

Trykkfeil forbeholdes